Mundhuleundersøgelse og tandraspning

Tandraspning

Hestens tænder er helt anderledes end menneskets, idet de vokser hele hestens levealder. Hesten kværner sit foder med de store flade kindtænder og slider således tanden ned, i takt med at ny tand vokser frem. De fleste heste har brug for at få undersøgt tænderne jævnligt for at sikre at de slides korrekt og at hesten kan tygge sit foder ordentligt.

Hvis tænderne slides forkert kan der opstå tandspidser, der laver sår i kind og på tungen. Tandspidserne gør ondt i munden når hesten spiser, og derfor ser man typisk at heste med tandspidser ikke spiser op, eller er lang tid om at æde al foderet. Slides tænderne forkert kan det påvirke hestens bid, så den ikke kan tygge ordentligt sammen, det kan betyde at den har svært ved at male sit foder, og nogle gange ser man at hesten taber foder ud af munden, andre gange sluger hesten kernerne hele og disse hele kerner vil kunne ses i hestepærerne.

Hvis tænderne slides forkert kan der også opstå det man kalder kroge. Kroge ses i overmunden på den første kindtand og i undermunden på den bagerste kindtand. At tanden har en krog betyder at den rager op over de andre tænder, fordi den ikke slides. Krogene kan gøre at hesten ikke kan forskyde kæben. Hesten forskyder kæben når halsen bøjes. En hest der har tand-kroge vil derfor ofte være svær at ride til biddet, da det jo kræver at hesten bøjer halsen og forskyder underkæben. 

Dyrlægen fjerner spidser og kroge ved at raspe (slibe) dem bort, så hesten kan tygge normalt og igen kan rides uden at den har ondt i munden.

Der er stor forskel på hvor tit en hest skal have raspet tænder. Nogle får kun raspet tænder få gange i livet, hvorimod andre må have raspet så ofte som hvert halve år. Vi anbefaler at undersøge tænderne en gang om året (f.eks. i forbindelse med det årlige sundhedstjek og vaccination) så små spidser og kroge kan fjernes før de begynder at forårsage problemer for både hest og rytter.

Portrait of two horses