Øreproblemer og ørerensning

Øreproblemer

Øreproblemer kan være almindelige hos hunde og katte, og de kan forårsage ubehag og irritation. Ofte ledsages disse problemer af symptomer som kløe, rødme, lugtgener og øresekretion. Rengøring af ørerne er afgørende for at forebygge og behandle disse problemer.

Vi tilbyder professionel ørerensning i sedation, en procedure, der sikrer, at din hunds eller kats ører rengøres grundigt og behageligt. Sedation hjælper med at berolige dyret under processen, hvilket gør det lettere at fjerne ørevoks, snavs og andre potentielt irriterende stoffer. Dette ikke kun lindrer symptomerne, men kan også forebygge fremtidige øreproblemer.

Ved alle tilfælde af øreproblemer udtager vi en svaberprøve til bestemmelse af agens (svampe, bakterier og øremider) så vi kar målrette behandlingen bedst muligt. 

Ved nogle bakterieinfektioner sender vi svaberprøven til et laboratorie for at få foretaget en resistensundersøgelse.