Rævens Dværgbændelorm

Nye anbefalinger fra Fødevarestyrelsen angående rævens dværgbændelorm

Nedenfor ses uddrag af de nye anbefalinger

DTU Veterinærinstituttet har påvist rævens dværgbændelorm i en ræv fra Utoft ved Grindsted, hvilket er cirka 100 kilometer fra det område nær Højer i Sønderjylland, hvor sygdommen er blevet påvist i syv ræve siden overvågningsprogrammet begyndte i september 2011.

På baggrund af denne spredning formoder Fødevarestyrelsen, at sygdommen er mere udbredt end først antaget, og finder det derfor nødvendigt at udvide de nuværende anbefalinger på området, da sygdommen kan smitte til mennesker.

Fødevarestyrelsens anbefalinger lyder nu:

 • At hunde fra hele landet, der får lov til at færdes frit i naturen (herunder jagthunde), ormebehandles regelmæssigt hver 4. uge.
 • At jagthunde, der bruges til gravjagt, vaskes efter jagt.

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere:

 • At alle hunde, der kommer fra eller har været i det centrale Europas bjergområder, og som kan have ædt mus eller andre gnavere, ormebehandles en til to dage inden hjemrejsen.
 • Du skal kontakte din dyrlæge, hvis du mener, at din hund skal ormebehandles.

Generelle råd der mindsker smitterisikoen:

 • Undgå så vidt muligt, at din hund æder mus og andre gnavere, som kan være mellemværter for parasitten.
 • Vask din hund når den har været i kontakt med ræve eller rævens ekskrementer.
 • Overhold Fødevarestyrelsens køkkenhygiejneanbefalinger om skyl frugt og grønt.

 

De hunde der specielt er i risikogruppen er hunde og specielt jagthunde der ofte er i naturen og hunde der er ivrige muse- og rottejægere. Smitten til hunde sker hvis hunde spiser mus eller rotter der er mellemværter for rævens dværgbændelorm. Smitten til mennesker sker via kontakt til ræve og disses ekskrementer eller kontakt til smittede hunde. Risikoen for smitte til mennesker fra hund er større jo tættere kontakt man har til hunden (fx hunden i sengen)


Behandlingsintervallet på 4 uger er valgt fordi evt. smitte til hunden er 4 uger om at udvikle sig i hunden. Dvs. hvis der behandles hver 4. uge vil det i praksis ikke være muligt for smitten at udvikle sig.

Det er vigtig at sige at hunden ikke bliver syg, hvis den smittes med rævens dværgbændelorm.


Hvis man finder en død ræv vil det være en god ide at få den undersøgt for forekomst af rævens dværgbændelorm. Se hvordan du skal gøre her: http://www.vildtsundhed.dk/Doedfundet_vildt/Vejledning_ved_indsendelse_af_faldvildt.aspx

Link til hele meddelelsen fra Fødevarestyrelsen: http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer til download/05kontor/Nyhedsbrev til dyrl%C3%A6ger/Anbefalinger_E_multiloc_11_02_2014.pdf

Gode råd endnu engang:

 • Vask hænder, hvis du har rørt ved ræv, mårhund og andre rovdyr
 • Hunde, der har været kommer i kontakt med ræve eller rævens ekskrementer, bør vaskes for at sikre, at der ikke sidder æg fra parasitten i pelsen.
 • Undgå så vidt muligt, at hunde æder mus og andre gnavere, der kan være såkaldte mellemværter for parasitten.
 • Undgå kontakt med byræve og lad vær at fodre dem.
 • Få altid din hund behandlet for bændelorm efter rejser i udlandet. Rævens dværgbændelorm er især hyppigt forekommende i Mellem- og Østeuropa bl.a. i Schweiz, Frankrig, Rumænien og de baltiske lande.
 • Overdæk børnenes sandkasse således at forurening med afføring fra ræve og kæledyr forhindres.
 • Vask bær, urter, nedfalden frugt, svampe, inden du spiser dem. Rådet gælder også grøntsager m.v. fra køkkenhaver.
 • Dødfundne ræve bør indsendes til undersøgelse